Wie zijn wij

Samenstelling stichtingsorganen

De organisatiestructuur van de Stichting ziet er als volgt uit:
Raad van Toezicht: 
Voorzitter              de heer R. de Jongh
Vice-voorzitter      de heer M. van der Waarde
Lid                        mevrouw M. den Ouden
Lid                        mevrouw M. Landman

College van Bestuur
Voorzitter             de heer G.A. Verschoor

Lid van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie en de voorzitter van het College van Bestuur wordt bezoldigd volgens de CAO Primair Onderwijs. 
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur worden secretarieel ondersteund door een secretaresse.
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid.