Schooltijden

Wettelijk is vastgesteld dat leerlingen van basisscholen minimaal 7.520 uur les moeten krijgen over 8 schooljaren. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat onze scholen voldoende uren onderwijs geven. 

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig zijn met leren. Elke school zorgt voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. In de schoolgids van onze scholen leest u hoe CBS Julianaschool, CBS Het Lichtpunt en CBS De Parel dit regelen voor uw kind. 
Voor de schooltijden verwijzen wij u naar de websites van de scholen. In de schoolgidsen vindt u voor de desbetreffende school de lestijden.