Ouders

Partner

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen te werken, kunnen ze meer voor kinderen doen dan ieder voor zich.

Binnen onze stichting spelen ouders een belangrijke rol. Wij willen hen niet zien als klant, maar als partner. Op verschillende manieren willen wij dat partnerschap vormgeven. Dat kan onder andere door lid te worden van de medezeggenschapsraden of door in de scholen waar uw kind op zit activiteiten te begeleiden. Daarnaast is de betrokkenheid bij de school mogelijk door uw kind te helpen met zijn of haar huiswerk en de nodige informatie uit te wisselen met de school.

Ouderbetrokkenheid kan dus variëren van meeleven, meehelpen, meedenken, tot meebeslissen. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid één van de positieve succesfactoren is voor verbetering van de onderwijskwaliteit.