ICT

Stichting CPO Albrandswaard werkt met een organisatiebreed ICT-beleid.
Op basis van het beleid is binnen de scholen flink geïnvesteerd in hardware en netwerken.

Op de scholen wordt gewerkt met het concept van de firma Cloudwise. In elke klas maakt gebruik van chromebooks en/of tablets.

Binnen de stichting vindt periodiek een ICT overleg plaats waarin de I-coaches van de drie scholen zitting hebben. Zij waarborgen de continuïteit en kwaliteit van het gebruik van ICT. De voornaamste taak is het coachen hun collega’s bij het gebruik van ICT. ICT heeft een belangrijke rol bij de hoogwaardige leeromgeving die de stichting nastreeft voor haar leerlingen en personeel. De stichting is ervan overtuigd met deze investeringen een belangrijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de toekomst van haar leerlingen.