De stichting

De Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Albrandswaard kent twee organen: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. In de statuten staat beschreven welk grondslag en doel de stichting natstreeft.

Statuten
U kunt hier de statuten van de stichting downloaden.

Toezichtsvisie en -kader
U kunt hier het document Toezichtsvisie en -kader inzien.