Bestuur en bestuurskantoor

De Stichting CPO Albrandswaard is een organisatie met drie basisscholen in de gemeente Albrandswaard waartoe de kernen Poortugaal, Rhoon en Rhoon-Portland behoren. De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van een directeur die integraal verantwoordelijk is voor de school waar hij/zij aan verbonden is. 

Het bestuur wordt gevoerd door het College van Bestuur bestaande uit één persoon. Het toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht en bestaat momenteel uit 4 leden. De Raad van Toezicht en College van Bestuur vergaderen 6 maal per jaar. Het College van Bestuur werkt vanuit het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is gehuisvest in "De Villa" aan de Albrandswaardsedijk 70 in Poortugaal. 

De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en het directieoverleg worden ondersteund door de medewerker bestuurssecretariaat. 

Binnen de stichting ligt vast hoe de besluitvorming tot stand komt. Meestal ligt het initiatief bij het bestuur, het directieoverleg of de individuele directeur namens het bestuur. Vervolgens moet bij sommige besluiten het advies of de instemming van de (G)MR worden gevraagd. Als laatste fase in het besluitvormingsproces wordt een definitief besluit genomen. Voor verstrekkende besluiten, zoals die zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, is de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.

Het postadres van het bestuur: 

Stichting CPO Albrandswaard 
Postbus 2515
3170 BA  PoortugaalOrganisatiestructuur